Estat_4

Tècnica: Acrílic, guix blanc i tela

Mida: 100 x 80

Breu descripció: Obra treballada amb colors austers com els beixos, marrons i blancs. A vegades amb transparències que van indicant els diferents termes visuals de l’obra. Uns fragments de tela rugosos i marrons, ens parlen de la duresa de la realitat. Una forma ovalada, dibuixada amb guix blanc estructura la composició, així com unes línies trencades a la part baixa de la pintura. Al centre superior de la imatge, la frase “esperant el retorn de l’oblit” feta amb guix blanc s’integra dins la pintura i en complementa la part més subjectiva.